//////

MOŻLIWOŚĆ POROZUMIENIA SIĘ

Na­wet takie, zdawałoby się, jasne kryterium jak możli­wość wzajemnego porozumienia jest w praktyce trudne do zastosowania, zależy bowiem od wielu bar­dzo różnych czynników, takich jak temat rozmowy, szybkość i „czystość” artykulacji, dobór słownictwa, inteligencja rozmówców. Wszystko to razem powodu­je, iż wszelkie podziały na języki i dialekty oparte zostały wyłącznie na kryteriach nielingwistycznych, mianowicie socjologicznych, a ściśle socjologiczno-poli- tyczno-kulturowo-historycznych. Język słowacki jest na przykład o wiele bliższy strukturalnie literackiej polszczyźnie niż dialekty kaszubskie uważane za gwa­ry języka polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *