AKTYWNE FUNKCJONOWANIE

Aktywne funkcjono­wanie świadomości zostało tu potwierdzone opracowane i ujęte pojęciowo, choć trzeba po­wiedzieć, ze problem względnej autonomii świadomości nie został wyczerpany i do dzisiaj jeSi dla myśli marksistowskiej przedmiotem ananz i uściśleń.Początek XX w. postawił przed marksizmem jeszcze inne pytania dotyczące historycznej roli świadomości: po pierwsze, pytanie o drogi i mechanizmy kształtowania się świadomości klas uciskanych i wyzyskiwanych, a po drugie, pytanie o to, jaki typ świadomości proletariackiej może odegrać w dziejach rolę aktywną i postępową. Sami twórcy marksizmu zagadnie­nia te zarysowali bardzo ogólnie, mówiąc o    przejściu proletariatu ze stanu klasy „w sobie” w stan klasy „dla siebie”, czyli o uzyskaniu przez proletariat samowiedzy własnych historycznych zadań. Sformułowania te — za­czerpnięte zresztą od Hegla — nie zawierały bliższej charakterystyki ani owej samowiedzy, ani — co ważniejsze — dróg jej osiągnięcia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone