ANALIZA PRZEMIAN

Analiza porównawcza kultur miała właśnie doprowadzić do odkrycia tych praw rozwoju i potwierdzić ich analogiczność do bio­logicznych praw rozwoju organizmu.W analizie przemian historycznych Spengler skupiał uwagę na analizie przeciwstawienia stadium wzrostu, czyli kultury, i stadium upad­ku, czyli cywilizacji. Chlubił się przy tym, że udało mu się odróżnić od siebie te dwa pojęcia: kultura i cywilizacja. Są to u Spenglera nazwy kolejnych etapów rozwojowych następujących po sobie w sposób konieczny i nieuchronny. Cywilizację nazywał „nieuniknionym losem kultury” i określał ją jako stadium, w które przechodzi kultura. Wbrew zapewnieniom o ścisłości Spengler nie odróżniał tych pojęć jed­noznacznie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone