AUTONOMICZNE CAŁOŚCI

Autor Zmierzchu Zachodu dostrzegał w dzie­jach osiem wielkich kultur stanowiących auto­nomiczne całości skoncentrowane wokół swo­istych systemów wartości i ożywiane dążeniem do ich realizacji. Każdą kulturę uważał za unikalną, niemożliwą do przeniesienia w inny j świat kulturowy i całkowicie nieprzekazywalną. I Zjawisko nawiązywania do innych kultur uważał za złudne i pozorne. Jeśli np. mieszczaństwo  europejskie powoływało się w XVIII w. na j prawo rzymskie i sądziło, że nawiązuje do  rzymskich tradycji, było to złudzeniem; to co  uważano za relikt rzymski, było w gruncie | rzeczy różne od rzymskiego prawa, było eks­presją wartości właściwych kulturze zachodniej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone