BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE DANE

Przede wszystkim nie jest on tam w naj­mniejszym stopniu zagrożony. Jest językiem nie tylko ludności wiejskiej, ale również bardzo bogatej i nacjo­nalistycznie nastawionej burżuazji katalońskiej, dzięki czemu znajomość katalońskiego ułatwia znalezienie pracy, co skłania do uczenia się go również przez Hiszpanów mieszkających na terenie Katalonii. Wresz­cie kataloński jest jedynym językiem mniejszościo­wym w Hiszpanii całkowicie znormalizowanym i może być używany we wszystkich dziedzinach życia, zwłasz­cza że w ostatnich latach pojawiła się ogromna ilość publikacji ze wszystkich dziedzin literatury i nauki, w tym encyklopedii, słowników, opracowań naukowych.Bardziej szczegółowe dane, szczególnie statystyczne, dotyczące wszelkich zagadnień związanych z badania­mi socjolingwistycznymi mniejszości językowych Hi­szpanii .

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone