BASKIJSKI

Baskijski, w oryginale euskara lub euskera, jest jedynym językiem w Europie Zachodniej nie należą­cym do rodziny indoeuropejskiej. Prawdopodobnie jest to język izolowany, choć niektórzy badacze uznają za dowiedzione jego pokrewieństwo z językami kaukaski­mi (zwłaszcza grupy południowej) i zaliczają baskijski do hipotetycznej rodziny euskaro-kaukaskiej. Baskij­ski ma obecnie około 700 tysięcy użytkowników. Mówi się nim w Hiszpanii w prowincji Guipuzcoa, wschod­niej części prowincji Vizcaya (do miasta Bilbao) oraz kilku wsiach prowincji Alava i Navarra. We Francji używany jest w trzech historycznych prowincjach bas­kijskich: Le Labourd, Basse Navarre, La Soule. Pod­stawowe, dość zróżnicowane dialekty baskijskiego to: biskajski, gipuzkoański, lapurdyjski, sułetyjski, hispa- nonawarski i frarikonawarski. Od 1980 roku język bas­kijski jest na terenie Kraju Basków równouprawniony z hiszpańskim.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone