BEZ ENTUZJAZMU

Nie jest to z mego punktu widzenia najlepszy sposób ujęcia problematyki języków mniejszości. Na następnych stronach będę się starał nieustannie dowo­dzić, jak binarny sposób prowadzenia dyskusji kłóci się z rzeczywistością i jak jest zwodniczy. Postaram się uważnie unikać owej romantycznej i irracjonalnej wizji „języków zagrożonych”, ponieważ jej konse­kwencją w naszym święcie jest błaganie o zbawiciela z niebios. Zawsze, o ile to możliwe, postaram się wyjść poza ustalone liczby przez dodanie zmiennej n + 1 do schematu. Wiem, że taki punkt widzenia nie wzbudzi entuzja­zmu polityków, niemniej jednak jestem szczerze prze­konany, że pomoże on rozwiązać problemy w sposób bardziej racjonalny i demokratyczny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone