BRAK NOWEGO ROZPORZĄDZENIA

Brak nowego rozporządzenia nie wywoła poważniejszych skutków, świadczy jednak źle o podejściu administracji rządowej do jej obowiązków le­gislacyjnych. Wszystkie upoważnienia do określenia szczególnych zasad rachunkowo­ści i planów kont opatrzone są w ustawie o finansach publicznych zastrzeże­niem, że Minister Finansów winien przy ich ustalaniu uwzględnić wymogi przepisów o rachunkowości. Oznacza to, iż ustalenia zawarte w wymienio­nych powyżej rozporządzeniach mają uzupełniać, a nie zastępować, ogólnie obowiązujące zasady rachunkowości. Ustawa o finansach publicznych okre­śla przy tym wyraźnie szczególne dla tego sektora zasady rachunkowości. Z upoważnienia do określenia planów kont dla innych podmiotów sek­tora finansów publicznych Minister Finansów nie skorzystał. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone