CZŁONKOWIE SPOŁECZEŃSTW

Nie ulega żadnej wątpliwości, że członkowie społeczeństw posługujących się językiem należącym w naszej klasyfikacji do szó­stej grupy w hierarchii ważności mają od urodzenia trudną sytuację życiową, mniejsze możliwości startu, kariery, awansu. W skrajnych przypadkach państw o    skomplikowanej sytuacji socjolingwistycznej przed­stawiciele mniejszości, chcąc awansować w hierarchii społecznej, zmuszeni są biegle opanować kilka języ­ków obcych. Mieszkaniec Maroka na przykład, mówią­cy po berberyjsku, musi w tym celu nauczyć się arab­skiego potocznego, jako języka codziennej komunikacji większości, arabskiego klasycznego, będącego urzędo­wym językiem państwa, i wreszcie francuskiego — pomocniczego języka warstw wykształconych i lingua franca całego obszaru Maghrebu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone