DOMINACJA ILOŚCIOWA

Ję­zyk kataloński z kolei obejmował w X wieku bardzo ograniczone terytorium okolic Barcelony, skąd rozprze­strzenił się na południe i częściowo na północ, na ob­szary Walencji, Roussillon, Balearów i części Sardynii.W X wieku na ogromnej większości terytorium Pół­wyspu Iberyjskiego mówiono wymarłym dziś dialek­tem mozarąbskim, jego zasięg obejmował wówczas dzisiejszą Portugalię, Estremadurę, Nową Kastylię, Andaluzję, Murcję, Walencję i Baleary oraz dużą część Aragonii. Dialekt ten wyginął całkowicie w XVI wieku, w krótkim czasie po wypędzeniu muzuł­manów z Hiszpanii.Dominacja ilościowa kastylijskiego nad innymi dia­lektami, do której doszło na przełomie XIV i XV wie­ku, w naturalny sposób przekształciła się w XVI wie­ku w dominację kulturalną, do czego przyczynił się w głównej mierze wspaniały rozkwit literatury w epoce baroku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone