DOSTĘP DO DÓBR KULTURALNYCH

Z punktu widzenia do­stępu do światowych dóbr kulturalnych w o wiele lep­szej sytuacji jest mówiący po angielsku Anglik czy Amerykanin niż katalońskojęzyczny mieszkaniec An­dory, choć kataloński jest oficjalnym językiem Ando­ry, tak jak angielski Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Przeciętny mieszkaniec USA czy An­glii, jeśli nie ma filologicznych zainteresowań, nie od­czuwa potrzeby uczenia się języków obcych. Natomiast każdy obywatel Andory, jeśli chce wyjść poza zaścian­kowość, musi opanować języki krajów silniejszych kul­turowo.Mniejszość językowa, tak jak każda mniejszość, z re­guły jest w jakiś sposób upośledzona. Nie dotyczy to może jedynie francuskojęzycznej ludności Szwajcarii czy Kanady, jako że w krajach tych francuski jest jed­nym z języków oficjalnych, nie mówiąc już o tym, że jest niezwykle silny kulturowo, czego dowodem jego rozpowszechnienie na całym świecie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone