DRĘCZONA KULTURA

Można właściwie po­wiedzieć, że ta ostatnia kultura dręczona jest przez „złą binamość”, pojawiającą się w różnych sytuacjach. Przykładem niech będą dwujęzyczność i dyglosja, pry­watny i publiczny język, podział na zwycięzców Albo Związek Radziecki i Stany Zje­dnoczone.Trzeba jednak stwierdzić, że nawyk binarności „zniekształca nasze percepcje nie zawsze nam poma­gając, a kiedy zdominuje nasze grupowe zachowanie — skutki dadzą się sklasyfikować od zwyczajnie głupich do tragicznych” . Brzmi to o wiele jaśniej, jeżeli od­niesiemy to do przyszłości i skutki niekoniecznie będą musiały być przyjemne.Wychodząc zatem z założenia, że metodą jest prze­kaz, kwestia przyjęcia lub odrzucenia płaszczyzny złej binarności przeradza się w kwestię osobistej od­powiedzialności wobec społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone