DYNAMIKA ROZWOJU CYWILIZACJI

W okresie międzywojennym zaprezentowano nowe stanowiska historiozoficzne; doszukiwano się w nich spojrzenia na historię jako proces w którym zaangażowana jest cała ludzkość’ Powraca problem jedności ludzkości, ale w no­wym ujęciu, gdyż załamał się nieodwracalnie europocentryzm, przekonanie o przodującej roli kulturowej narodów europejskich. W miarę rozwoju ruchów antykolonialnych i wzrostu znaczenia państw pozaeuropejskich coraz po­wszechniejszy staje się pogląd o samoistnej wartości cywilizacji powstałych poza Europą. Tworzy to korzystny grunt dla umacniania się pluralizmu kulturowego, ale zarazem pojawia się problem więzi jednoczących ludzkość oraz moziiwosci porozumienia i współpracy odmien­nych cywilizacji. Ta atmosfera służyła ożywie­niu filozofii dziejów i powstaniu w niej koncep­cji nowych, w których próbowano przy tym przezwyciężyć poglądy skajnie pesymistyczne i katastroficzne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone