DZIAŁ WYRÓŻNIONE W KAŻDYM ROZDZIALE

W każdym dziale wyróżniono rozdziały, odpowiadające różnym rodza­jom działalności (różnym zadaniom) wewnątrz działu. Niekiedy nazwy roz­działów odpowiadają nazwie instytucji realizującej dane zadanie, lecz na ogół określają one rzeczywiście konkretne zadania finansowane ze środków publicznych. Liczba rozdziałów w dziale jest różna — od kilku do ponad trzydziestu. Rozdziały oznaczane są symbolami pięciocyfrowymi, z których trzy pierwsze są identyczne z numerem właściwego działu.Przyjęto zasadę, że rozdziały o nazwach:Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” — we wszystkich działach, w których występują, mają końcówkę numeru „78” — np. rozdział 80 178 oznacza usuwanie skutków klęsk żywiołowych w jednostkach oświaty i wychowania,Gospodarstwa pomocnicze” — we wszystkich działach, w których występują, mają końcówkę numeru „97”,Pozostała działalność” — we wszystkich działach, w których wy­stępują, mają końcówkę numeru „95” i obejmują wszystkie rodzaje działalności (wewnątrz działu), dla których nie utworzono odrębnych rozdziałów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone