DZIAŁOWO- ROZDZIAŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW

Dwupoziomowa klasyfikacja działowo-rozdziałowa wydatków za kry­terium podziału przyjmuje rodzaj działalności finansowanej danym wydat­kiem. Pozwala więc ona wyróżnić klasyfikacyjnie np. wydatki na obronę narodową, na transport, na szkolnictwo wyższe. Wyróżnione w klasyfikacji podstawowe rodzaje działalności nazywa się działami klasyfikacji budżetowej. Działów jest obecnie 33, oznacza się je symbolami trzycyfrowymi.Odrębnego komentarza wymagają na przedstawionej powyżej liście dzia­łów dwie pozycje: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” oraz dział 758 „Różne rozliczenia”. Działy te nie odpowiadają żadnym obiektom klasyfika­cyjnym z Polskiej Klasyfikacji Działalności, a zostały wprowadzone w tym ce­lu, by w prosty sposób ująć w klasyfikacji działowej operacje, które nie są związane z żadną konkretną działalnością.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone