EKSPANSYWNA FUNKCJA

Jak widać, ekspresywna funkcja użycia języka po­nownie przenosi dyskusję na teren teorii konfliktu ról i dlatego stosuje się wobec niej klasyczne rozwiązania Możemy zatem uświadomić sobie współuczestnictwo w życiu „zmieniając kanał” za każdym razem, gdy zmie­niamy rolę; albo da się ustawić języki w jakiejś hie­rarchii, albo uda się porzucić któryś z nich, itd.Pozostaje nam jeszcze do omówienia kilka innych funkcji języka, który z prywatnego staje się coraz bardziej publicznym. Na przykład funkcja społeczna. Jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie trzy wy­mienione wyżej języki podlegają stratyfikacji, a tym samym B stanie się językiem niższym, A — średnim, C zaś — wyższym. W takim przypadku częstsze uży­wanie któregoś z nich przeradza się w symbol presti­żu, a w konsekwencji — statusu społecznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone