ELEMENTY SKŁADOWE KORPUSU

Struktura organizacyjna dowództwa korpusu jest bardzo oszczędna — w czasie pokoju działa tylko sztab Wielonarodowego Korpusu Północno- -Wschodniego (ok. 180 osób, w tym trzech generałów oraz sześciu pułkow­ników), a jego dywizje, pozostając w dotychczasowych miejscach stacjono­wania, podlegają dowództwom narodowym. Koszty działalności sztabu obciążają Polskę, Niemcy i Danię.Elementy składowe Korpusu finansowane są z Wielonarodowego Bu­dżetu. Aktywa finansowane z Wielonarodowego Budżetu są wspólną wła­snością państw uczestniczących. Konwencja stanowi, iż do administracji i gospodarki finansowej Korpusu stosuje się przepisy obowiązujące w NATO, jeżeli umawiające się strony nie postanowią inaczej.Wykonanie Wielonarodowego Budżetu i wielonarodowych rozliczeń jest co roku kontrolowane przez właściwe krajowe instytucje kontrolne na zasadzie rotacji. Niezależnie od kontroli rotacyjnej krajowe instytucje kon­trolne mogą zażądać wszystkich informacji, które uznają za konieczne do dokonania kontroli udziałów narodowych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone