EPOKA PRYWATNOŚCI

Na Zachodzie nasza epoka staje się epoką prywat­ności, włoskiego riflusso, brytyjskiej prywatyzacji, amerykańskiego egocentryzmu lub hiszpańskiego pa- sywizmu (pasotismo). Ten silny prąd kulturowy kła­dzie akcent na aspekt — nazwijmy go — „prywatyzu­jący” problemu języków mniejszości. Stąd też zyskują one tak wielką wagę. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba wiedzieć, dlaczego język jest tak istotny dla jednostki, a przede wszystkim, jaką rolę odgrywają języki w prywatno-publicznym continuum. Przyjrzyj­my się temu dokładnie.Język to nie to samo co kultura. Stanowi po prostu jej część, stąd też jednostka z trudem zyskuje jego świadomość. Jeszcze raz za przykład posłuży mi dziec­ko: mój czteroletni syn, absolutnie jednojęzyczny, reaguje natychmiast na wszelkie moje próby wprowa­dzenia go w obce języki: „Tatusiu, mów, proszę, nor­malnie.” Język jest prawie jak powietrze.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone