FAŁSZYWE PRÓBY

Wskazywał, że na- rodnicki program „wędrówek w lud” musiał ponieść fiasko, gdyż nie liczył się z rozwars­twieniem chłopstwa na grupy o sprzecznych interesach.Zarówno Lenin, jak i Gramsci uznali za fał­szywe i politycznie niesłuszne próby ogranicze­nia stosunku grupy przywódczej czy wybitnej indywidualności do zbiorowości do samej repre­zentacji grupy społecznej. Niosło to niebezpie­czeństwa ulegania prymitywnym często poglą­dom grupy i zawężania horyzontów poznaw­czych do doraźnych zbiorowych interesów. Byli dalecy od pomniejszania twórczej roli jednostki w formowaniu ideałów, wytyczaniu planów działania całej klasy i generalnych koncepcji strategicznych. Lenin mówił o tych kwestiach przedstawiając działalność Marksa i Engelsa jako teoretyków proletariatu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone