FILOZOFIA DZIEJÓW

Dla filozofii dziejów szczególne znaczenie ma próba zawężenia mechanizmu przemian dziejo­wych do sprawy funkcjonowania wartości kul­turowych wedle immanentnych zasad, niezależ­nie od wpływu środowiska przyrodniczego, choć w analogii do rozwoju organizmu. Immanentyzm Spenglera ma istotne braki, nie wyjaśnia genezy kultury, zaprzecza wzajemnym oddzia­ływaniom między typami kultury i rozpatruje ekonomikę jednostronnie, tylko od strony jej wpływu na respektowane wartości. Silną stro­nę tej historiozofii stanowi natomiast program uchwycenia ogólnych właściwości dynamiki społecznej i kulturowej, a także postulat badań porównawczych nad kulturami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone