FUNDUSZ KOŚCIELNY

Podstawą prawną działalności Funduszu Kościelnego jest ustawa z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Ko­ścielnego. Na mocy tej ustawy nieruchomości ziemskie związków wyzna­niowych zostały przejęte przez Państwo a formą rekompensaty za to prze­jęcie miało być powołanie Funduszu Kościelnego.Fundusz Kościelny nie posiada osobowości prawnej; jest on nadzorowa­ny przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizację Fun­duszu i zasady jego działalności określone zostały w statucie nadanym w drodze uchwały Rady Ministrów z 7 listopada 1991 r.Organem zarządzająco-wykonawczym Funduszu jest Zarząd, w skład którego wchodzi m.in. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone