FUNDUSZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Fundusz może finansować przedsięwzięcia promujące śródlą­dowy transport wodny, m.in. poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na realizację przez armatorów inwestycji mających na celu poprawę ochro­ny środowiska i bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych drogach wod­nych, jak też udzielanie dopłat do kredytów na te cele. Ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej może być także dofinanso­wany zakup, modernizacja lub przebudowa statków i inne przedsięwzięcia wspierające restrukturyzację sektora żeglugi śródlądowej.Do 30 kwietnia 2004 r. głównym źródłem przychodów Funduszu Rezer­wowego były składki specjalne opłacane przez armatorów, którzy wprowa­dzają do eksploatacji statek nie w zamian za statek złomowany. Składkę opłacano również od statków o zwiększonej nośności lub mocy napędowej uzyskanej w wyniku przebudowy, modernizacji lub innego przystosowania statku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone