FUNDUSZE BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest bankiem państwowym za­łożonym w 1924 r. Obecnie podstawę prawną jego działalności stanowią ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego z 14 marca 2003 r. oraz statut nadany w drodze rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 27 sierpnia 2003r.Oprócz czynności bankowych przewidzianych ustawą z 29 sierpnia 1997. Prawo bankoweBKG może prowadzić obsługę bankową rachun­ków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz państwo­wych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odręb­nych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.BGK zajmuje się także m.in. obsługą programów rządowych, w tym programu dopłat do oprocentowania kredytów związanych z restrukturyza­cją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego oraz programu dopłat do oprocento­wania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniar­kom i położnym. BGK realizuje zadania związane z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych mu w drodze ustawowej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone