FUNDUSZE CELOWE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

Fundusze ce­lowe posiadające osobowość prawną, agencje rządowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne osoby prawne działające w sektorze finansów publicznych mają więc pro­wadzić rachunkowość na zasadach właściwych dla przedsiębiorstw sektora komercyjnego. Powoduje to poważne trudności przy próbach zestawienia zbiorczego bilansu Skarbu Państwa i całego sektora publicznego. Największe problemy związane są z różnymi sposobami ewidencji mie­nia Skarbu Państwa oraz ze stosowaniem w części jednostek sektora pu­blicznego tzw. ujęcia memoriałowego, a w innych jednostkach — ujęcia ka­sowego. Różnica obu ujęć, omówiona dokładnie w następnym punkcie tego rozdziału, polega na tym, że w zależności od stosowanego ujęcia dochody i wydatki są uwzględniane w księgach pod różnymi datami, co wpływa na wynik jednostek w poszczególnych latach.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone