GROMADZENIE INFORMACJI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Najważniejszymi instrumentami, z pomocą których funkcjonuje system gromadzenia informacji o finansach publicznych, są:jednolity system rachunkowości (ewidencji księgowej) stosowany przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, zapewniający metodologiczną spójność informacji,system klasyfikacji przychodów i rozchodów (w tym — dochodów i wydatków), umożliwiający agregowanie jednostkowych danych,system sprawozdawczości, zapewniający przekazywanie i stopnio­we agregowanie informacji pochodzących z poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, zapewniający przy tym — dzięki unifi­kacji formy sprawozdań — porównywalność danych pochodzących z różnych jednostek,system kontroli rzetelności ewidencji księgowej i sprawozdawczości (audytu finansowego).Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów czyni sys­tem praktycznie bezużytecznym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone