IDEA WYRÓŻNIENIA WYDATKÓW

Ostatnia cyfra numeru paragrafu określa sposób finansowania danego wydatku.Idea wyróżnienia wydatków finansowanych z różnych źródeł jest zrozu­miała, lecz jej praktyczna realizacja — dość skomplikowana i dająca wątpli­we rezultaty. Najlepiej widać to na przykładzie finansowania wydatków na projekty wspierane środkami funduszy strukturalnych UE. Są one najpierw finansowane w całości ze środków krajowych, a proporcje finansowania krajowego i finansowania środkami UE można precyzyjnie ustalić dopiero po rozliczeniu całości projektu i otrzymaniu tzw. płatności końcowej. Przy dokonywaniu wydatku nie można więc ustalić, jakiej części wydatku nale­ży przypisać paragraf z ostatnią cyfrą „8”, a jakiej — z końcową cyfrą „9 . Mimo to wydatek ten musi być od razu ujęty w księgach rachunkowych z pełnym, czterocyfrowym numerem paragrafu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone