IDEA ZJAWISKA

Engels natomiast rozpatry­wał idee jako zjawiska historycznie uwarunko­wane i zależne od zmiennych interesów ugru­powań społecznych. Sprzeciw wobec absolutystycznej interpretacji ideałów godził w teorię Carlyle’a, zaś krytyka koncepcji stosunku jed­nostki wybitnej i zbiorowości miała znaczenie ogólniejsze, wytyczając krytykę wszelkiego he­roizmu w historiozofii.Polemika ta stała się szczególnie aktualna w drugiej połowie XIX w., w czasach rozwoju partii proletariackich. Wówczas na czołowe miejsce w dyskusjach teoretycznych wysuwano zagadnienia strategiczne. Interesowano się pro­blemami mechanizmu przemian historycznych, roli konieczności dziejowej i zakresu zajwisk przez nią rządzonych, wpływu ideologii i w ogóle zjawisk świadomościowych na historię, miejsca i form działania jednostki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone