INFORMACJE O REALIZACJI PLANU

Jeśli armator wprowadzał do eksploatacji statek o nośności lub mo­cy napędowej wyższej od nośności lub mocy napędowej statku złomowane­go, wysokość składki specjalnej uwzględniała różnicę nośności lub mocy napędowej statku. Składka ta została zniesiona z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym samym dniem wygasło prawo armatorów do wypłat za złomowanie statku. Zgodnie z ustawą powołującą Fundusz Rezerwowy jego przychodami są obecnie wyłącznie „inne przychody”, a środki tego Funduszu przeznacza­ne są na „wspomaganie przedsięwzięć służących restrukturyzacji sektora że­glugi śródlądowej”.Plan Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz Funduszu Rezerwowego opracowywany jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu. Kwartalne informacje o realizacji planu składane są ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone