INNA DROGA

W każdym razie jest jeszcze trzecia droga, nieko­niecznie eklektyczna (a poza wszystkim eklektyzm nie zasługuje na całkowite potępienie), która pokonuje sprzeczności nie przez rozdzielenie ich w czasie (naj­pierw jedna, potem druga i tak bez końca). Chodzi tu porzucenie koncepcji ustalania i zastąpienie jej wza­jemną relacją. O jedności analizy stanowi w tym wypadku aktor (nie jednostka) zdolny do akcji, czę­ściowo zamierzonej — ochotniczej, częściowo określo­nej, dzięki której zwiąże się on z akcjami innych akto­rów. Ten zespół relacji tworzy strukturę zmienną, ale wyodrębnioną. Aspekt określony lub modelowy akcji stanowią tyleż warunki, kultura lub historia, jakie się ma do dyspo­zycji, co i skutki kombinacji różnych akcji. Są to tak zwane ujemne skutki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone