INSPIROWANE KONCEPCJE

Obok takich nacjonalistycznie inspirowanych, koncepcji pojawiały się wyniki badań etnogra­ficzny cłi nad obyczajowością i kulturą ludów pozaeuropejskich, umacniające przekonanie o -różnicach kulturowych między narodami. Po­glądy te godziły w dwa założenia dotychcza­sowej historiozofii: po pierwsze, w istnienie generalnych praw rządzących procesem dziejów, a po drugie, uznanie ludzkości za jednolity podmiot historii. Pojęcie dziejów powszechnych traciło swe uzasadnienie na rzecz historii od­miennych typów kultur i cywilizacji. Wiodło to do rezygnacji z poszukiwania generalnego prawa postępu, a także z koncepcji jednej kultury uważanej za wzorzec idealny i za uniwersalny miernik oceny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone