INTERESY EKONOMICZNE

Interesy ekonomiczne i polityczne jednostki bądź grupy, ich dążenia do przyjemności i ma­terialnych korzyści zdobywają prymat wobec wszelkich ideałów duchowych. W następstwie pojawienia się maszyn zastępujących ludzi co­raz mniej ceni się ich walory indywidualne, talenty i twórcze zdolności. Jednostka jest waż­na tylko ze względu na swe funkcje w społecz­nym podziale pracy. Potwierdzenia tej koncep­cji cywilizacji szukał Spengler w cesarstwie rzymskim jako okresie upadku kultury antycz­nej i w społeczeństwie kapitalistycznym końca XIX w. jako etapie schyłkowym kultury za­chodniej .

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone