INTERPRETACJA MIEJSCA JEDNOSTKI

In­strumentalna — zbliżona do heglizmu — inter­pretacja miejsca jednostki w dziejach nie lik­widowała jednak charakterystycznej właści­wości heroizmu: przeciwstawienia jednostek wybitnych i zbiorowości. Plechanow podtrzy­mał przekonanie o ważnej jjóżnicy między in­dywidualnością utalentowaną, zdolną uświado­mić sobie wymogi czasu, a resztą społeczeńs­twa, którą pobudza do właściwego działania lepiej uświadomiona jednostka. Odrzucając heroizm Plechanow odrzucał narodnickie kon­cepcje polityczne. Negował przydatność „wę­drówek w lud” i organizacji spiskowej, opo­wiedział się za koncepcją partii będącej repre­zentantem interesów proletariatu uświadamia­jącym go o jego historycznej roli, a niewiele troszczącym się o wypracowanie szczegółowej strategii politycznej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone