ISTNIENIE INNYCH MECHANIZMÓW

Język dopuszcza istnienie wielu mechanizmów’ obron­nych służących manipulacji i kierowaniu innymi kon­fliktami. Są więc przypadki, że konflikt językowy jest po prostu jakimś konfliktem przeniesionym z in­nej sfery życia społecznego. Może być równie do­brze projekcją konfliktów nie ujawnionych, zbiorowym uwstecznieniem albo w końcu rezultatem pewnych ustaleń — i tak można wyliczać jeszcze długo. Prawie wszystkie mechanizmy obronne badane przez psycho­analityka pod kątem ich roli w konflikcie wewnątrz- psychicznym można odnaleźć w przypadku zbioro­wości. W rezultacie, jeśli pragniemy zrozumieć istotę kon­fliktu językowego, musimy w absolutnie każdym przy­padku postawić pytanie, jaki jest, czy jakie ,są kon­flikty między użytkownikami danego języka.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone