ISTOTA STRUKTURY PARAGRAFOWEJ

Gdy analizujemy sektor finansów publicznych jako system, którego za­sadniczą funkcją jest wykonywanie określonych zadań publicznych, struk­tura działowa, określająca podział dostępnych środków pomiędzy różne ro­dzaje zadań, będzie najważniejsza. Znajduje to zresztą wyraz w formalnych zasadach prowadzenia gospodarki budżetowej. Paragrafowa struktura wy­datków budżetowych jest jednak również istotna — i to z kilku przyczyn. Po pierwsze, klasyfikacja paragrafowa pozwala na wyraźne oddzielenie wydatków ponoszonych na utrzymanie instytucji publicznych od wydatków o charakterze transferowym (redystrybucyjnym). Dzięki klasyfikacji paragra­fowej możemy więc ustalić, jak tanie (albo jak drogie) jest nasze państwo.Po drugie, różne rodzaje wydatków publicznych w różny sposób od­działują na całą gospodarkę. Istotne znaczenie ma np. relacja wydatków pła­cowych (generujących popyt konsumpcyjny) do wydatków inwestycyjnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone