JEDNOLITE ZASADY

Zasady rachunkowości stosowane w sektorze finansów publicznych nie są jednolite. Na mocy art. 17 ust. 3 i 5 ustawy o finansach publicznych Mini­ster Finansów określa szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla: budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych i odrębnie — dla jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Polski,organów podatkowych,zakładów budżetowych,środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodle- gajacych zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych,oraz może, na mocy art. 17 ust. 4, określić jednolite plany kont dla innych podmiotów (osób prawnych) zaliczanych do sektora finansów publicznych, uwzględniając przy tym rodzaj prowadzonej działalności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone