JEDNOSTKI WIELONARODOWE MON

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni został utworzony na mocy konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec, sporządzonej w Szczecinie 5 września 1998 r.. W skład Korpusu weszły trzy dywizje:duńska Jutlandzka Dywizja Zmechanizowana (18 tys. żołnierzy),niemiecka 14 Dywizja Grenadierów Pancernych (19 tys. żołnierzy),polska 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (12 tys. żołnierzy).Do zadań Korpusu należy planowanie i działanie na rzecz wspólnych celów obronnych zgodnie z postanowieniami Traktatu Północnoatlantyckie­go oraz udział w wielonarodowych operacjach mających na celu rozwiązy­wanie sytuacji kryzysowych. Korpus przygotowany jest też do wspierania misji humanitarnych i ratowniczych.Dowództwo Korpusu stacjonuje w Szczecinie. Stanowiska dowódcy i jego zastępcy oraz szefa sztabu są obsadzane przez poszczególne państwa na okresy trzyletnie na zasadzie rotacji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone