JĘZYK PRYWATNY I PUBLICZNY

Nie rozpatruję konfliktu językowego (dy- glosja strukturalna i ustalająca) ani zachowywania się mówienia .(dwujęzyczność aktora), aczkolwiek będę musiał odwołać się zarówno do struktury władzy wśród języków, jak i do zachowania dającego się za­obserwować na podstawie wyników ankiet. Zajmuję się natomiast relacją językową między różnymi akto­rami, pragnąc przeciąć ten bezsensowny węzeł gordyj­ski, który uniemożliwia wszelkie praktyczne dyskusje na temat, jakim się tutaj zajmujemy.Słyszałem niedawno, jak pewien subtelny analityk dyglosji powiedział zwracając się do użytkownika ję­zyka kastylijskiego: „To właśnie ty każesz mi wyrażać się po kastylijsku.” Zdanie to jest wybitnie .znaczące i wskazuje na wagę elementu prywatnie dwujęzycz­nego wobec elementu publicznie dyglosyjnego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone