JĘZYKOWA ZABARWIENIE

Stąd też nasz język zabarwiony jest zawsze uczuciami dziecięcej tęsknoty albo ekspresyw- nością. Samo wyrażenie „język ojczysty” tłumaczy dostatecznie ten aspekt. I jeszcze jedno: ze względu na rodzinny charakter język lub sposób, w jaki się nim mówi, przekształca się w symbol statusu jednost­ki w stratyfikacji społecznej albo we wskaźnik jej kapitału kulturowego czy posiadanego wykształcenia.I wreszcie język, będąc instrumentem politycznym narodów, państw lub bloków, nabiera szczególnego znaczenia w budowie narodu albo w walce przeciwko najeźdźcom, jak później zobaczymy. Powód jest bar­dzo prosty: język stanowi tutaj więź między grupą przodującą a grupami drugorzędnymi, nadaje narodo­wi ów właściwy mu charakter uczuciowy wynikający z więzów krwi, konieczny do uzyskania minimum soli­darności mechanicznej nad organiczną solidarnością podziału klasowego i podziału pracy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone