KATALOŃSKI

Katalońsiki, w oryginale catald, jest językiem indoeuropejskim z grupy romańskiej. Mówi nim ponad 6 milionów użytkowników. Używany w Hiszpanii głównie w regionach Katalonii i Walencji, obejmują­cych prowincje: Barcelona, Gerona, Tarragona, Lśri- da, Castellón, Valencia, Alicante, ponadto na Balearach oraz w niewielKich enklawach prowincji Huesca, Zaragoza i Teruel. W Hiszpanii katalońskim posługuje się prawie 6 milionów ludzi, co stanowi niemal 20 procent ludności kraju. Poza Hiszpanią używany jest w Ando­rze, we francuskiej prowincji Roussillon i w sardyńskim mieście Alghero. Jest językiem urzędowym pań­stwa Andora, od 1980 roku zaś oficjalnym, obok hisz­pańskiego, językiem autonomicznej prowincji Kata­lonii. Wyodrębnia się dwie grupy jego dialektów: wschodnią, obejmującą dialekty — centralny (podsta­wa języka literackiego), Balearów, Roussillon i Alghe­ro, oraz zachodnią, obejmującą dialekty Lśridy, Wa­lencji i Andory. W ostatnich latach wśród nacjonali­stów z Majorki i Walencji pasilają się postulaty uzna­nia walenckiego i majorkańskiego za odrębne języki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone