KATASTROFIZM I JEGO FORMY

Katastrofizm uznając nieuchronność fenome­nu destrukcji stawia sobie za cel objaśnienie owej nieuchronności. Ze względu na sposób tego objaśnienia można wyróżnić dwie odmiany katastrofizmu. Jedna powołuje się na analogie historii z procesami przyrodniczymi. Porównuje destrukcję kultur z obumieraniem biologicz­nym. Podkreśla naturalność destrukcji. Kata­strofizm ten można nazwać naturalistycznym. Druga odmiana katastrofizmu upatruje przy­czyny niszczenia we właściwościach samej kul­tury, w twórczości kulturowej człowieka i wy­stępujących w niej sprzecznościach. Można po­wiedzieć, że jest to katastrofizm kulturowy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone