KATASTROFIZM KULTUROWY

Trzeba też pamiętać, że był to okres krytyki ideałów tradycyjnego liberalizmu wywołanej załama­niem się kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, wzrostem wpływu monopoli i rosnącą inter­wencją państwa w ekonomikę. Powszechny kryzys ekonomiczny lat 1929—33 oraz narasta­nie ruchów faszystowskich sprzyjały szerzeniu się przekonań o powszechnym kryzysie i za­grażającej cywilizacji katastrofie.Obok przemian politycznych pojawiała się w publicystyce coraz częściej krytyka kultury masowej. Atakowano zjawiska demokratyzacji kultury i powiększającego się dostępu do riej szerokich mas. Podkreślano, że zjawiska te wio­dą do obniżania kryteriów artystycznych, do rozwoju sztuki komercjalnej i zaspokajającej prymitywne gusta. Oryginalną twórczość zastę­puje maszyna, zanikają indywidualne zdolności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone