KLASYCZNY PRZYKŁAD

Jest też klasycznym przykładem katastrofizmu naturalistycznego, który ocenia współczesność jako stan upadku, a ten upadek uważa za stan nieuchron­ny i nieodwracalny ze względu na konieczność analogiczną do konieczności przyrodniczych.W okresie między dwoma wojnami świato­wymi obserwujemy nasilenie nastrojów’ pesy­mistycznych i katastroficznych, które przeni­kały do literatury i sztuki (np. w poezji Czes­ława Miłosza), dochodziły do głosu w publicys­tyce (np. w twórczości Mariana Zdziechowskie- go) i znalazły wyraz w teorii kultury (np. w doktrynie psychoanalitycznej Zygmunta Freu­da). Była to reakcja na zniszczenia wojenne zaostrzające się konflikty społeczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone