KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

W klasyfikacji budżetowej każdemu rodzajowi dochodu, wydatku, przychodu i rozchodu przypisany jest cyfrowy symbol kategorii, do której jest on zaliczany. Numery klasyfikacyjne są przy tym konstruowane tak, by można było z niego odczytać podstawowe cechy operacji finansowych zali­czanych do danej grupy (podziałki) klasyfikacyjnej. Taki system numerowa­nia kategorii ułatwia również bardzo grupowanie podstawowych podziałek klasyfikacyjnych w większe agregaty.Prawną podstawą ustanowienia klasyfikacji budżetowej jest art. 16 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Minister Finansów w drodze rozporządzenia:określa, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozcho­dów oraz klasyfikację niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych,określa szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, czyli wydatków w dziedzinach objętych obszarem działania funduszy struk­turalnych i Funduszu Spójności UE.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone