KLASYFIKACJA DOCHODÓW

Pozornie bardzo podobna do klasyfikacji wydatków klasyfikacja docho­dów zbudowana jest inaczej i mniej czytelnie. Dochody publiczne klasyfikowane są według działów (a wewnątrz dzia­łów — według rozdziałów) oraz według paragrafów, przy czym:dział i rozdział określają rodzaj działalności, z której pochodzi danydochód,paragraf określa rodzaj dochodu, np. konkretny rodzaj podatku albo opłaty.Czytelność układu klasyfikacyjnego dochodów zakłóca fakt, iż wszyst­kie dochody podatkowe (i znaczna część dochodów niepodatkowych) klasy­fikowane są w tym samym dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” oraz wydatki związane z ich poborem, co powoduje, że z klasyfikacji do­chodów podatkowych nie da się odczytać rodzaju opodatkowanej działalno­ści. Słabością klasyfikacji dochodów jest i to, że nie widać wyraźnej różni­cy między klasyfikacją rozdziałową i paragrafami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone