KLASYFIKACJA ROZDZIAŁOWA W PRAKTYCE

Dla wszystkich działów — poza działem 756, w którym klasyfikowana jest większość dochodów JST — dochody klasyfikuje się do odpowiedniego działu i rozdziału zgodnie z charakterem działalności, z którą związany jest dany rodzaj dochodów. Natomiast w dziale 756 („Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo­wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”) rozdziały odpowia­dają rodzajom dochodów, a nie rodzajom działalności. W praktyce klasyfi­kacja rozdziałowa jest więc raczej nieprzydatna i przy analizie dochodów wystarczy ograniczyć się do klasyfikacji według działów i paragrafów. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone