KONFLIKT MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

Kod wyższy, czyli ten rozbudowany, jest zazwyczaj kodem mniejszości. Kod niższy jest natomiast kodem większości i to tym bardziej, im bardziej zróżnicowane jest społeczeństwo pod względem dochodów, stopnia wykształcenia lub dostępu do dóbr oficjalnej kultury. Natomiast język wyższy albo niższy nie pociąga za sobą wskaźników ilościowych. Może się zdarzyć, że wyższy będzie językiem mniejszości; byłby to przy­padek krajów afrykańskich, w których ludność mająca dostęp do oficjalnego języka wyższego nie przekracza piętnastu procent. I jest również możliwe, że językiem mniejszości będzie ten niższy. W przedstawieniu graficznym wyglądałoby to na­stępująco: jeżeli ustalimy jakiś ciąg społeczeństw od najbardziej zróżnicowanych do najbardziej egalitar­nych, to procent osób używających kodu wyższego bę­dzie stopniowo wzrastał w miarę zbliżania się do strefy jednolitości, a zaniknie w punkcie, gdzie zaczynają się społeczeństwa całkowicie egalitarne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone