KRYTYCZNE UWAGI

W uwagach krytycz­nych do książki Bucharina Gramsci zwalczał „mechanistyczny materializm historyczny” jako koncepcję, dla której wszelkie poczynania po­lityczne są wyznaczone w sposób konieczny ży­wiołowymi prawami ekonomicznymi. Pogląd taki wykluczał bowiem możliwość błędu poli- ycznego tzn. nieadekwatnego wyrażenia czy tez nieskutecznej obrony interesów politycz­nych klas społecznych. Traktowanie polityki jako bezpośrednio wyznaczonej sprzecznościami ekonomicznymi uważał za uproszczenie polega­jące na redukcji złożonego splotu zjawisk do jednej przyczyny. Gramsci nie przywiązywał także znaczenia do prób przewidywania prze­biegu wydarzeń politycznych; sądził, że nie można przewidzieć rezultatu walki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone