KRYTYKA WSPÓŁCZESNOŚCI

Ta krytyka współczesności była zbieżna z argumentami krytyków kultury masowej, któ­rzy w komercjalizacji kultury i w jej udostęp­nieniu szerokim masom widzieli zagrożenie oryginalnej twórczości spełniającej wysokie wymagania. Podobne oceny współczesnej kul­tury rozwijał J. Ortega y Gasset, głównie w pracy Bunt mas. Poddawał on przy tym kry­tyce również naukę i środki przekazu infor­macji. Ten atak na kulturę współczesną był fragmentem struktury historiozoficznej, w któ­rej czasy współczesne okazywały się nieunik­nionym etapem długotrwałego i nieodwracal­nego schyłku. W strukturze tej nie było przy tym miejsca na jakąkolwiek nadzieję na poprawę sytuacji w przyszłości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone