KULTURA I LICZBY

Istnieje ogólna tendencja do przedstawiania analiz, propozycji lub zasad w punktach, innymi słowy do przedstawiania, zazwyczaj w postaci listy, specyficz­nej liczby wyszczególnionych tematów. Z wyjątkiem przypadków modelowych założenie, że każdemu auto­rowi wolno włączyć w jakąś całość dobrowolnie wybraną liczbę elementów, jest samo przez się zrozu­miałe, choć istnieją pewne ograniczenia. Rzadko na przykład można znaleźć całości złożone z jednego lub dwóch elementów, aczkolwiek tendencje polityczne pójdą chyba w tym właśnie kierunku: określona war­tość, potrzeba, problem, zasada, itd., albo też podział na dobrych i złych, maurów i chrześcijan, przyjaciół i wrogów itd.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone