KULTURA ZACHODNIA

Pole­gał on na uznaniu prymatu zmysłowego, indy­widualnego ciała. Kojarzył z tym zmysłowy kult bogów, rozpatrywanie człowieka jako jed­nostki poza historią, swoiste poglądy naukowe, jak koncepcja kosmosu będąca wielością od­dzielnych ciał niebieskich czy poglądy moralne oparte na wierze w los skazujący jednostkę i wymierzający jej sprawiedliwość. Kulturę za­chodnią natomiast nazwał kulturą faustowską. Przyznawał on szczególne znaczenie aktyw­ności, oddziaływaniu na otoczenie w celu jego podporządkowania. Kulturę zachodnią przenika zmysł historyczny, poczucie więzi z przeszłością dla wykorzystania jej doświadczeń i dążenie śmiałe ku nowej, nieznanej przyszłości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone